Áit a spreagann ealaíontóirí

Áit a spreagann ealaíontóirí

Cikada Circus ag cleachtadh amuigh faoin aer ar Inis Oirr.

 

le Ciarán Tierney

An féidir leat smaoineamh ar áit níos fearr ná Inis Oirr chun tréimshe ama a chaitheamh agus inspioráid a fháil?

De réir mar a laghdaíodh na srianta anuraidh, d’oscail agus leathnaíomar amach ár gclár ealaíontóirí cónaithe chun raon níos leithne d’ealaíontóirí a thabhairt chuig an oileán.

Le 22 bliain anois, tá ealaíontóirí ag teacht go dtí Áras Éanna chun taitneamh a bhaint as an atmaisféar, an radharc tíre, an teanga agus an cultúr, agus cairdiúlacht mhuintir an oileáin.

In 2021, bhí an-áthas orainn fáilte a chur roimh roinnt cuideachtaí amharclainne, físealaíontóirí, scríbhneoirí agus ceoltóirí, fiú acrobats, a d’oibrigh ar roinnt tionscadal iontach le linn a gcuid ama ar an oileán.

“Tá rud an-speisialta faoi Áras Éanna, níl aon ionad ealaíne cosúil leis in Éirinn,” a deir Dara McGee, Stiúrthóir Ealaíne Áras Éanna.

“Is ionad ealaíne oileáin é le tacaíocht iontach ón phobail, ag baint le scoileanna an oileáin, ealaíontóirí ag teacht go dtí an oileán, áit ar féidir leo taithí a fháil ar na daoine agus ar an áit, ar an suíomh, ar an iargúltacht agus ar an tsaoirse. a bheith ar oileán.”

Uaireanta, fiú le scaradh sóisialta agus srianta i bhfeidhm, bhí na ceithre stiúideo ag an ionad ealaíne in úsáid. Tar éis a bheith chomh ciúin sin sna chéad chúpla mí de 2021, bhí an áit an-ghnóthach.

“Ba é an tosaíocht ná ealaíontóirí a chur san áireamh, iad a bheith ag obair in Áras Éanna, agus conas a d’fhéadfaimis na healaíontóirí sin a fhorbairt agus a thaispeáint, leis na srianta a bhí againn. Sílim gur éirigh thar barr linn agus táim an-sásta leis an mbliain a bhí againn,” a deir McGee.

Fir áitiúla ag obair ar an láithreán do ‘Laethanta Sona’ amuigh faoin aer ar chúl an oileán.

Bhain ár gcéad ealaíontóir cónaithe tar éis maolú srianta, Sarah Jane Scaife, cónaitheacht míosa in Áras Éanna le hobair a dhéanamh ar leagan Gaeilge de ‘Happy Days’ le Samuel Beckett.

Léiríodh a fís níos déanaí sa samhradh nuair a chuir Company SJ agus Amharclann na Mainistreach seó iontach ar stáitse ag dumha amuigh faion aer ar chúl an oileáin.

“Tá Sarah Jane Scaife ag teacht go hInis Oirr le blianta fada agus is scoláire clúiteach Beckett í. Ba mhian léi i gcónaí Beckett a thabhairt go hInis Oirr. Thuig sí a haisling i mbliana, le cabhair ó Áras Éanna,” a deir Dara.

“Chuireamar cónaitheacht ealaíontóra ar fáil di, chun cabhrú léi pleanáil agus obair a dhéanamh ar an tionscadal, chun spás cleachtaidh a sholáthar don léiriúchán, agus ansin bhí Amharclann na Mainistreach páirteach ann. Ba iontach an rud é ár n-amharclann náisiúnta a bheith againn ag léiriú Beckett ar chúl an oileáin, ag Creig an Staic, le láithreán álainn a tógadh i gcloch ag fir ón oileán.”

Rinne Sarah Jane coimeádaí ar thaispeántas iontach freisin, ina raibh mná áitiúla a bhfuil cónaí orthu ar an oileán agus grianghraif le Cormac Coyne, inár gailearaí.

Tháinig an físealaíontóir Daniel Coleman, atá lonnaithe i mBéal Feirste, go dtí an oileán ar chónaitheacht míosa leis an Royal Hibernian Academy (RHA). Chuir an t-atmaisféar an-iontas air agus bhí sé ar dhuine de na príomhealaíontóirí inár dtaispeántas clúiteach ‘Curacha’ i mí Iúil.

Tháinig Jane Hughes agus Tapani Hyppia ó Heilsincí, an Fhionlainn, chun taitneamh a bhaint as mí inár stiúideo agus ghlac siad inspioráid ón oileán freisin do thionscadail amharcealaíon ar leith.

Ag baint suilt as an tsíocháin in Áras Éanna.

San Fhómhar, chuireamar tús le sraith cónaitheachtaí i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí ar nós Líonra Ealaíona, Sorcas agus Spéaclaí na hÉireann (ISACS), Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann (ITI), Féile Cartúin na Gaillimhe, agus Tionscadal Damhsa na Gaillimhe (Galway Dance Project).

Chuir acrobats Cikada Circus, a roinneann a gcuid ama idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste go hiondúil, cóir ar dhaoine le rá i dTigh Ned ag seó acrobatic nua a d’fhorbair siad ar Inis Oirr.

Bhí lúcháir orthu mí a chaitheamh ar an oileán, tar éis dóibh a gcónaitheacht a chur siar faoi dhó mar gheall ar shrianta an choróinvíris in 2020.

Bhí ealaíontóirí in ann cuairt a thabhairt ar an oileán a bhuíochas lenár gcomhpháirtíocht le hInstitiúid Téatair na hÉireann (ITI).

Tháinig ceithre chompántas amharclainne ó thrí thír go hInis Oirr i mí Dheireadh Fómhair agus ba é an toradh a bhí ar seó dar teideal ‘Is Mise Antonin Artaud’, ceann de bhuaicphointí na bliana ar an oileán.

Do Zone Poeme (An Fhrainc) thug cónaitheacht coicíse ar an oileán deis iontach chun taighde a dhéanamh agus oibriú ar dhráma bunaithe ar chuairt ealaíontóir cáiliúil Francach ar Oileáin Árann i 1937.

Do Patrick Ó Laoighre, atá lonnaithe i gCo Mhaigh Eo de ghnáth, ba deis iontach é mí ar Inis Oirr a úsáid chun athcheangal le háilleacht na Gaeilge agus ceangal níos dlúithe a mhothú lenár sinsir.

“Tá sé ar a gcumas ag Inis Oirr é sin a dhéanamh, chun a dheimhniú d’ealaíontóir cé hiad féin agus an obair a bhfuil á dhéanamh acu. Rinne mé cónaitheacht ealaíontóra in Áras Éanna, i bhfad sular thosaigh mé ag obair anseo. Ní rachainn ach ar shiúlóid go cúl an oileáin. Ansin b’fhéidir go dtosóidh mé ag tarraingt. Ní raibh aon bhrú orm,” a deir Dara.

“Tá saoirse intinne ann, rud a bheadh ​​ina bhealach maith lena chur, faoi bheith i d’ealaíontóir ar Inis Oirr agus gan aon rud a bheith buartha faoi seachas a bheith ann.”

Le buíochas le comhpháirtíochtaí iontacha le comhlachtaí ar nós ISACS, Galway Dance Project, Baboro, K-Cat, Ealaín na Gaeltachta, Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann, agus an RHA d’ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, agus iarratais ó ealaíontóirí aonair, táimid ag tnúth le roinnt iontach cónaitheachtaí in 2022.

 

 

Aimsigh muid ar Facebook: https://www.facebook.com/ArasEannaIonadEalaine/

 

D’athaimsigh Pádraig Ó Laoighre grá don Ghaeilge le linn a mhí in Áras Éanna.

 

Faigheann ealaíontóirí inspioráid ón radharcra iontach ar Inis Oirr. Grianghraf le Ciarán Tierney. 

 

Baineann bean óg taitneamh as siúl ar an gceann is lú d’Oileáin Árann. Griangrhaf le Cormac Coyne.