Rialachas

Home / Rialachas

Áras Éanna, Inis Oírr, Co na Gaillimhe, Uimhir na Cuideachta: 480233. Uimhir Chláraithe Carthanais: 20078294. Is carthanas cláraithe é Áras Éanna agus cloíonn leis na riachtanais rialála uilig agus feidhmíonn de réir a gcód rialachais. Tá Áras Éanna ionchorpraithe mar chuideachta poiblí teoranta agus tá sé á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon, Comhairle Contae na Gaillimhe, Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta. De bhua Acht na gCarthanas 2009, meastar Stiúrthóirí na cuideachta mar Iontaobhaithe carthanais freisin.

Is iad baill an Bhoird ná: Máire Uí Mhaoláin- Cathaoirleach, Eoghan Ó Riada, Darach Ó Tuairisg, Deirdre Ní Mhaoláin, Chloe Ní Mháille