Precipice

Iúil 2019: Selma Makela

Image: Precipice Oil on canvas 2018

Tá Selma Makela lonnaithe i gCo. na Gaillimhe. Díríonn a cleachtas ar ábhair iontais mheitéareolaíocha agus geolaíocha chun castacht cuimhne, imirce agus ár dtimpeallacht athraitheach a scrúdú. Ag obair di le péint, déanamh priontaí agus le deireanas obair shuíomhoiriúnaithe, scrúdaíonn sí nádúr gearrshaolach agus neamhbhuan shaol an duine nuair a bhreathnaítear air i gcomparáid le hamlínte móra millteacha geolaíocha. In Inis Oírr di leanfaidh sí lena taighde ar an ngaol casta atá idir dearcadh an duine faoi am agus an domhain-am a bhíonn tomhaiste trí phróisis gheolaíocha, agus scrúdóidh sí geolaíocht Oileán Árainn trí líníocht agus péinteáil.

Leave a Reply