Ag Glaoch ar Ealaíontóirí Cónaithe

Home / Ag Glaoch ar Ealaíontóirí Cónaithe

I bpáirt le hEalaín na Gaeltachta, Oifig Ealaíon Chomhairle Contae na Gaillimhe agus Comhairle Ealaíon Chathair na Gaillimhe

Tá Áras Éanna ríméadach a fhógairt, ag tráth seo na paindéime, go bhfuil trí dheis cónaitheachta d’Ealaíontóirí (as láthair) á dtairiscint aige  i bpáirt le hEalaín na Gaeltachta, Oifig Ealaíon Chomhairle Contae na Gaillimhe agus Comhairle Ealaíon Chathair na GaillimheIs cuid lárnach de chlár ealaíona Áras Éanna, Inis Oírr iad na Cónaitheachtaí d’Ealaíontóirí agus mar sin tá deis á thairiscint ag an ionad  d’ealaíontóirí ó aon réimse ealaíona píosa oibre a chruthú, le hinspioráid agus le spiorad Inis Oírr ina n-aigne acu,agus iad sa mbaile ina dtithe  nó ina stiúideonna féin.

Ó tharla nach féidir le healaíontóirí cuairt a thabhairt ar an oileán faoi láthair tá sé i gceist againn duine as Inis Oírr a fháil mar chúntóir do na  healaíontóirí roghnaithe, le n-oibriú leo, tríd an idirlíon agus an fón cliste, le doiciméadú, grianghrafadóireacht agus taighde a dhéanamh ar aon mhír faoin oileán a theastódh óna healaíontóirí dá gcuid oibre (m.sh. grianghraif/físeáin de na claíocha an tírdhreach agus arl ar  ar an bhfón cliste, agus Facetime beo mar shampla. Beidh  an cúntóir ar fáil le heolas ábhartha stairiúil a bhailiú a bheadh mar chuidiú do thaighde  na n-ealaíontóirí agus iad i mbun a gcleachtais.

Tá cuimse daoine le réimse leathan tallann san oileán a d’fhéadfaí roghnú mar chúntóir do na healaíontóirí. Le cead an ealaíontóra roghnóidh muid an duine is feiliúnaí a bheadh sásta oibriú leo mar chúntóir ag brath ar riachtanais na n-ealaíontóirí agus iad I mbun oibre thar an tréimhse beartaithe.

Is féidir leis na halaíontóirí roghnaithe  oibriú  ar a  gcuid saothar taobh istigh de thréimise 4 seachtainí

Níos tábhachtaí ná sin, nuair a bheidh deireadh le srianta Covid-19 agus é sábháilte taisteal arís socróidh Áras Éanna am feiliúnach do   healaíontóirí buacacha cuairt a thabhairt ar  Inis Oírr, lena gcuid oibre a chur i ngailearaí Áras Éanna agus a chur i láthair an phobail,  roinnt ama a chaitheamh ag cur aithne ar an oileán,ag súdh isteach bealaí na ndaoine agus áilleacht nádúrtha na timpeallachta. Íocfaidh Áras Éanna as costas an bád farantóireachta agus lóistín.

 

Seo iad na trí chónaitheacht éagsúil atá ar fáil:

  1. Ealaíontóir lonnaithe sa nGaeltacht:  €1,000 maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta.
  2. Ealaíontóir lonnaithe i gContae na Gaillimhe: €1,000 maoinithe ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae na Gaillimhe
  3. Ealaíontóir lonnaithe i gCathair na Gaillimhe: €1,000 maoinithe ag Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe

Eolas atá ag teastáil le iarratas a dhéanamh:

  • CV agus samplaí digiteacha de do chuid oibre.
  • Plean oibre oibre.
  • Cur in iúil le do thoil an cónaitheacht a bhfuil iarratas á dhéanamh agat air agus na dátaí a d’fheilfeadh duit don chónaitheacht.

Seol an t-iarratas le do thoil chuig: eolas@aras-eanna.ie

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: 5i.n. ar an Aoine 29 Bealtaine.

TÁBHACHTACH: Inis le do thoil an cónaitheacht a bhfuil iarratas á dhéanamh agat air.